Start

herrgarden

Med jord och skog som grund sedan 1756

Wårgårda Herrgård är ett lant- och skogsbruksföretag med en lång och gedigen historia. Gården drivs nu i femte generationen och har tre huvudverksamheter: växtodling, skogsbruk samt uthyrning av lokaler och bostäder. Säveån, som passerar genom gårdens marker, ger oss elkraft genom våra två vattenkraftverk.