Växtodling

Till gården hör cirka 220 hektar väl arronderad åkermark vilken till stor del är förlagd på gammal sjöbotten. För att få kunna bruka markerna krävdes omfattande dikningsarbeten vilka utfördes under ledning av Fredrik Sundlers på mitten av 1800-talet. Bland annat anlades en imponerande vall mot säveån vilken var en förutsättning för att kunna bruka de låglänta markerna kring Vårvik.

Sedan 2018 är åkermarken utarrenderad till Kullingsjö Lantbruk AB. Huvudinriktningen på detta bolag är ekologisk mjölkproduktion. Detta gör att markerna successivt kommer att läggas om till ekologisk produktion.

Växtodling VårgårdaVäxtodling raps Vårgårda