Växtodling

Vi bedriver konventionell växtodling om cirka 220 hektar med spannmål och oljeväxter. Tyngdpunkten ligger framför allt på höstvete, vårkorn, havre, åkerböna samt vall till Vårgårda Herrljunga Biogas.

För att utnyttja våra resurser så effektivt som möjligt använder vi oss av modern teknik. Till exempel har vi autostyrning med hjälp av GPS och RTK på flera av våra traktorer samt tröskan vilket gör att våra redskap och maskiner utnyttjas maximalt. Detta leder också till optimalt utnyttjande av insatsmedel i form av utsäde, växtnäring, växtskyddsmedel, bränsle och arbetskraft.

Centrum för växtodlingen är vår gård Vårvik. Förutom verkstad och lagerytor finns där också en torkanläggning som uppfördes 2008. Här kan vi torka och lagra hela vår skörd vilket gör det möjligt för oss att anpassa försäljningen av spannmålen till tillfällen då priserna på spannmålsmarknaden är bra. På Vårvik har vi också en fordonsvåg som bland annat gör det möjligt att snabbt få en uppfattning om våra olika grödors och fälts skördeavkastning. Vågen används även av andra företagare i vår närhet. Kontakta oss när du behöver väga något!

Hög kapacitet på våra maskiner har blivit allt viktigare på senare år på grund av allt ostadigare väder, inte minst under skördemånaderna augusti och september. Vårt maskinsamarbete med Ribbingsberg Säteri gör det möjligt för oss att hålla en hög kapacitet och mekaniseringsgrad på maskiner och redskap. Samarbetet gör oss också mer flexibla avseende personalstyrkan.

Växtodling VårgårdaVäxtodling raps Vårgårda