Om oss

Wårgårda Herrgård ägs och drivs sedan 2001 av Viveka och Måns Reventberg. Rikliga mängder fornlämningar från stenålder och järnålder runt om i våra skogar och betesmarker vittnar om att området har en historia långt tillbaka i tiden.

I början av 1700-talet bildades Wårgårda Herrgård då ett antal gårdar i området lades ihop i den gamla byn Wahlgard. 1756 lades även Västergården i Hoberg till, och i och med det hade Wårgårda Herrgård fått den omfattning det har idag.

1840 köpte Fredrik Sundler Wårgårda Herrgård. I hans ägo utvecklades gården på många sätt. 1843 stod dagens huvudbyggnad färdig. Han satte åkermarken i stånd genom dikning, planterade mycket skog, och anlade herrgårdens park. Än idag finns träd kvar från den tiden!

1859 kom Wårgårda Herrgård i familjens ägo då Aron Heyman köpte gården. Hans tanke var att förädla gårdens resurser och sälja dem under varumärket Wårgårda. Under dessa fem generationer från Aron Heyman, Knut Heyman, Ivan Heyman, Göran Heyman till dagens Viveka Reventberg har gården förutom lantbruket och skogsbruket bland annat bedrivit tegelbruk och producerat havregryn, rågflingor, rostat ris samt hund- och kattmat.

Wårgårda Herrgård gamla tegelbruket

Vårgårda hundmjöl

Wårgårda Herrgård