Brukningscenter Vårvik

[one_half]

Karta

Klicka på kartan för att se den i ett stort och tydligt format. Våra verksamheter är utmarkerade på kartan.

Hitta till brukningscenter Vårvik

OBS! endast  för transporter med en totalhöjd lägre än 4 meter! (övriga transporter se längre ner)

Från E20:

Tag av vid Vårgårda mot väg 42 Borås (vid Doggy), tag första vägen till höger skyltat ”Veterinärstation” (samma infart som till Doggy), sväng vänster upp i allén skyltat ”Veterinärstation”, följ allén rakt fram, svänger svagt höger (skylt Vårvik) och övergår i grusväg. Vägport under E20. Följ grusvägen 1100 meter, Vårvik ligger på höger sida direkt efter att ni har passerat bron över Säveån

Från väg 42 (Borås):

Kör förbi avfarten mot Vårgårda, efter Preemmacken och direkt efter ni har kört över Säveån tag vänster skyltat ”Veterinärstation” (samma infart som till Doggy), sväng vänster upp i allén skyltat ”Veterinärstation”. Följ allén rakt fram, svänger svagt höger (skylt Vårvik) och övergår i grusväg. Vägport under E20. Följ grusvägen 1100 meter, Vårvik ligger på höger sida direkt efter att ni har passerat bron över säveån

GPS:

RT90: X: 6437256, Y: 1320484

WGS84: Lat N 58° 1′ 22″, Lon E 12° 46′ 0″

Decimal: 58.0230, 12.7668

För transporter med en totalhöjd högre än 4 meter, till brukningscenter Vårvik

Från E20:

Tag av mot Vårgårda / Trollhättan rv 42 (vid McDonaldsskylten), tag höger in mot Vårgårda samhälle, i första rondellen tag höger in på Vallentinsvägen (industrigatan parallellt med E20), vid Vallentinsvägens slut (vid Sundolitt) tag höger ut på Hobergsvägen. Kör 2,4 km tag vänster vid skylt ”Tegelbruket” (grusväg), följ vägen 1,4 km (genom två skarpa kurvor höger resp vänster), i Y-vägskälet håll vänster förbi skylt ”Privat väg / vägbom” och kör 1,6 km (passera bomövervakad järnväg). Vårvik ligger på din vänstra sida.

GPS:

RT90: X: 6437256, Y: 1320484

WGS84: Lat N 58° 1′ 22″, Lon E 12° 46′ 0″

Decimal: 58.0230, 12.7668

[/one_half]

[one_half_last]Karta Wårgårda Herrgård
[/one_half_last]